Hướng dẫn thanh toán

CÁC HÌNH THỨC THANH TOÁN

1.THANH TOÁN CHUYỂN KHOẢN
Quý khách có thể thanh toán bằng cách chuyển khoản trực tiếp tại ngân hàng, chuyển qua thẻ ATM, hoặc qua internet banking.


STK: 0071000963091
PHUNG BICH TRAM
CHI NHANH TPHCM


STK: 109005731027
PHUNG BICH TRAM
CHI NHANH BAC SAI GON


STK: 17710000040466
PHUNG BICH TRAM
CHI NHANH TRUONG SON


STK: 060116741051
PHUNG BICH TRAM
CHI NHANH GO VAP


PHUNG BICH TRAM
STK: 212098279
CHI NHANH VAN LANG


PHUNG BICH TRAM
STK: 1607205355217
CHI NHANH PHAN DINH PHUNG


PHUNG BICH TRAM
STK: 19023465949016
CHI NHANH PHAN DINH PHUNG


PHUNG BICH TRAM
STK: 0106425739
CHI NHANH PHU NHUAN